img

Email : sabhavan@yahoo.in

Sri Aurobindo Samiti

Chairman : Shri Keshari Nath Tripathi (Governor of West Bengal)
Ex-official Member : Smt. Mamata Banerjee (Chief Minister of West Bengal)

 

NOMINEES OF GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Shri Somnath Chatterjee
P-514, Raja Basanta Roy Road
Kolkata - 700 029

Shri Justice Chittatosh Mookerjee
126, Ashutosh Mukherjee Road
Kolkata - 700 025

Shri Kshiti Goswami
2/106, Sree Colony, Bijoygarh (Near Lailkyarmath) Jadavpur
Kolkata - 700 032

Shri Amar Chowdhury
556, Purbapally Sodepure
24 Parganas (North)

Shri Naranarayan Gooptu
CF-309, Sector - I, Salt Lake City
Kolkata - 700 064

Smt. Shanta Ghosh
P-506A, Kayatala Road
Kolkata - 700 029

Subhash Sarkar
Secretary
15, Mukherjee Para Lane
Kolkata - 700 031

NOMINEES OF SRI AUROBINDO ASHRAM TRUST

Dr. Karan Singh, M.P 'Mansorobar'
3, Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Delhi - 110 021

Shri Justice Shyamal Kr. Sen
50, R.K Bose Street
Kolkata - 700 003

Gen.(Retd) Shankar Roy Chowdhury
FE-238, Sector - II, Salt Lake City
Kolkata-700 091

Shri Biswajit Gangopadhayay
58F, Block D, New Alipore
Kolkata-700 053

Shri Supriyo Bhattacharya "Praity"
H.B Town 1st Lane, Sodepur
Kolkata-700 110

Shri Kalyan Sarbajna
4B/1A, Sadhu Tara Charan Road
Kolkata-700 026

Shri Subhash Sarkar (Secretary)
15, Mukherjee Para Lane
Kolkata-700 031

Shri Arup Basu
4, Dehi Entally Road
Kolkata-700 014